Quy định về phạt huỷ hợp đồng lý do chậm thanh toán

Sau khi bàn giao web, thời gian nghiệm thu thường là 15 - 30 ngày. Kế tiếp là 30 ngày "chờ nghiệm thu".

Tổng cộng là 60 ngày mà bên khách hàng chậm thanh toán thì xem như tự ý đơn phương huỷ hợp đồng, vào thời điểm đó thì web sẽ ngưng hoạt động và rơi vào trạng thái tự do, mọi mất mát dữ liệu chúng tôi không chịu trách nhiệm.

 

(*) Vì rằng, thời lượng hosting - nơi chưa dữ liệu web, chỉ hoạt động 2 tháng trong quá trình nghiệm thu. Nếu không thanh toán đúng hạn, sẽ hết hạn... sẽ ngưng kết nối website.

Trong trường hợp đơn phương huỷ hợp đồng, bên chúng tôi không hoàn trả chi phí đặt cọc thực hiện website và không chịu trách nhiệm bàn giao web - vì lý do không thanh toán.