Quảng cáo Facebook

Khác với Google, đàn em face ads là mới nhưng có một sức mạnh cá nhân lớn và chi tiết của người tiếp cận cao

Quảng cáo ads Facebook sẽ giúp sản phẩm quảng cáo tiếp cận chính xác về độ tuổi, sở thích, nhu cầu người dùng

Quảng cáo ads sẽ có nhiều thể loại và hình thức quảng cáo khác nhau tuỳ theo nhu cầu chiến lược. 

 

Tuy nhiên cũng có 1 một vài trường hợp không thể nhận quảng cáo facebook.

Hãy liên hệ để chúng tôi tư vấn miễn phí về dịch vụ quảng cáo facebook.