Những điều lưu ý khi hết hạn tên miền và website

Sau khi hết 1 năm hoạt động website, sẽ phải gia hạn các hạng mục:
1. Tên miền (Domain)
2. Nơi lưu trữ dữ liệu (Hosting)
3. Bảo hành kỷ thuật
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Domain: Sau khi tên miền hết hạn, trạng thái sẽ như sau:  
a. Tên miền Việt Nam (.vn hoặc .com.vn....)
- Từ 1- 5 ngày đầu vẫn kết nối bình thường.
- Từ 6- 35 tên miền sẽ ngưng kết nối website. (Những tên miền đẹp sẽ rũi ro trong giai đoạn này. Vì có thể hệ thống "tự động treo")
- Kể từ ngày thứ 36 trở đi tên miền sẽ chuyển sang trạng thái “Xử lý thu hồi tên miền” hay còn gọi là trạng thái chờ xóa (Pending Delete). Ở trạng thái này tên miền không được phép thực hiện duy trì và sẽ bị thu hồi trong thời gian không quá 20 ngày. Trong trường này, tên miền có thể đem ra đấu giá, ai giá cao sẽ được sở hữu.

b. Tên miền quốc tế
- Từ 1- 29 tên miền sẽ ngưng kết nối website. Khách hàng vẫn gia hạn được.
- Từ ngày 30 trở đi sẽ treo, chờ xử lý và hủy chủ thể cũ. Thường trong giai đoạn này tên miền sẽ đem ra đấu giá.

(*) Tóm lại: tùy nhà đăng ký mà có quy định khác nhau, nhưng nếu bạn đã là một doanh nghiệp và đã lựa chọn 1 tên miền phù hợp thì nên gia hạn trước đó 1 tháng.

2. Hosting: Sau khi hết hạn, trạng thái sẽ như sau:
- Từ 1- 10 ngày đầu vẫn kết nối bình thường.
- Từ 11- 29 Hệ thống sẽ ngưng hoạt động (suppend). Quý khách vẫn có thể gia hạn hoặc yêu cầu kỷ thuật Asim "backup" phục hồi dữ liệu.
- Kể từ ngày thứ 30 trở đi, tất cả dữ liệu sẽ được xóa khỏi hệ thống hosting. Asim không chịu trách nhiệm mất dữ liệu của quý khách.

3. Bảo hành kỷ thuật: Sau khi hết hạn, trạng thái sẽ như sau:
- Một là, nếu không đóng phí duy trì: Khách tự theo dõi hệ thống website, và tự mình "backup" sao lưu dữ liệu thường xuyên. Trong trường hợp trong quá trình vận hành, quý khách cần can thiệp kỹ thuật sẽ tính phí từng phần.
- Hai là, đóng phí duy trì:
  + Asim sẽ "backup" sao lưu dữ liệu thường xuyên.
  + Hỗ trợ kỹ thuật nhanh trong trường hợp hệ thống bị trục trặc kỹ thuật, trình duyệt internet thay đổi.
  + Hỗ trợ thay đổi những chi tiết nhỏ để web thích hợp với thời điểm hiện tại.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác.
Quý khách có thể xem thêm thông tin chính sách bảo hành.