Như thế nào là website pro?

Một website "pro" (chuẩn đẹp) bao gồm 4 bộ phận xây dựng 1 website:

1. Sale and tester: nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm về web tiếp nhận yêu cầu của khách hàng sau đó bàn giao các bộ phận - kiểm tra - theo dõi - bàn giao cho khách hàng
2. Design web: vẽ giao diện
3. HTML layout: cắt giao diện theo chuẩn co giãn theo thiết bị di động (reponsive)
4. Code initer: kỹ thuật xây dựng web.

Thiết kế web pro