Danh bạ Sale

Trong giao tiếp thường là bạn nhập thông tin bạn bè / khách hàng vào điện thoại sau đó về công ty nhập thông tin đó vào web chăm sóc khách hàng của bạn... rất mất thời gian, nếu bạn sử dụng app danh bạ Sale thì chỉ xài 1 thao tác mà thôi và lưu trữ vĩnh viễn

Danh bạ sale tích hợp tính năng Email Sale Marketing dùng để thông báo nhắc nhở lên trên màn hình điện thoại các công việc tại thời gian xác định do bạn cài đặt

Danh bạ sale gửi báo giá đến khách hàng mới hoặc là gửi tin tức & khuyến mãi đến khách hàng cũ, là hình thức gợi ý đến khách hàng tiếp tục mua sản phẩm của bạn... Hay chỉ đơn giản là "Chọn nhóm - chọn giao diện mẫu - chọn thời gian để gửi email chăm sóc khách hàng".

+ Đối tượng sử dụng ?
- Tất cả cá nhân Sale
- Danh bạ Sale cho toàn công ty, phân quyền hệ thống.
 
+ Mục đích sử dụng:
- Gửi email tìm kiếm khách hàng mới (phải tuân thủ nguyên tắc spam)
- Lập lịch chăm sóc khách hàng, nhắc khách hàng nhớ đến công ty.
- Cài đặt auto gửi email: mừng sinh nhật, hết hạn hợp đồng, nhắc nhở,,,
- Cài đặt auto gửi email: Thông báo nghĩ lễ, tin tức khuyến mãi...
- Gửi email chương trình du lịch bằng điện thoại.
- Gửi email báo giá theo từng sản phẩm mà không cần ngồi vào máy tính.
 
+Tính năng thông báo:
- Thông báo nhắc nhở việc hiện lên màn hình điện thoại, được kết hợp với các hành động gửi email
 
+Tính năng gửi email:
- Gửi email đi, đã được cài đặt theo ngày giờ
- Gửi email đi, chọn nhóm hoặc từng đối tượng khách cần gửi
- Gửi email đi, chọn giao diện... biểu mẫu có sẳn trong hệ thống
- Email báo về khi khách của khách hàng mở email
- Email báo về khi khách hàng click vào link
 
+ Tính năng CMS:
- Email gửi đi theo lịch
- Tạo nhóm, phân loại nhóm
- Tạo giao diện, phân loại giao diện, hoặc dùng giao diện có sẳn hệ thống
- Nhập tên khách hàng, bằng máy tính hoặc điện thoại
- Phân quyền thành viên công ty
- Lịch sử gửi email - giúp quản lý nhân viên dễ dàng.
- Import / export danh sách khách hàng ra file excel
 
+ Khác biệt và bảo mật:
- Danh sách khách hàng nằm trong hosting của khách, bảo mật tuyệt đối
- Chăm sóc khách hàng bằng 1 cú chạm vào App trên điện thoại bạn
- Bạn có thể gọi điện thoại hay gửi mail từ danh bạ điện thoại Apps Cty bạn (động bộ với điện thoại hoặc không đồng bộ):  .
- Apps ios và android