Cấu trúc và tính năng web doanh nghiệp

Liệt kê cấu trúc và tính năng web doanh nghiệp chi tiết

Chức năng web doanh nghiệp thông thường:
+ Trang chủ
+ Giới thiệu về doanh nghiệp
+ Sản phẩm 1: tên sản phẩm 1a, tên sản phẩm 1b,
+ Sản phẩm 2: tên sản phẩm 2a, tên sản phẩm 2b,
+ Dịch vụ khác: nếu có
+ Tin tức
+ Liên hệ: ID maps google, thông tin liên lạc của công ty
+ Tổng hợp:
-    Trang chủ: banner chính, banner liên kết quảng cáo, hotline, slogan, intro text, intro sản phẩm, intro danh mục
-    Logo đối tác sinh động
-    Hệ thống website 100% chuẩn google
-    Đăng ký website lên hệ thống Google (analytics)
-    Tìm kiếm
-    Bộ đếm số lượng truy cập
-    Mạng xã hội: facebook, google, youtube....

Chức năng web pro, bổ sung thêm:
-    Tiếng Việt / Tiếng Anh
-    Giao diện điện thoại
-    Giao diện thể hiện rõ nét năng lực công ty
-    Tự tạo danh mục tin tức
-    Tự tạo trang riêng
-    Thư viện hình
-    Thư viện video
-    Hỏi đáp trực tuyến
-    Hướng dẫn đặt hàng
-    Phân quyền nhân viên quản trị

>>> Website quan trọng nhất điều gì ???