Bảng giá tên miền

Bảng Giá Tên miền
  • Phí khởi tạo
  • Phí duy trì hàng năm
  • Transfer về ASIM
Tên miền Việt Nam (.vn)
700.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền Việt Nam (.vn)
Tên miền Việt Nam (.vn)
Giá: 700.000đ

*
*
Tên miền Việt Nam (.com.vn | .net.vn | .biz.vn)
600.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền Việt Nam  (.com.vn | .net.vn | .biz.vn)
Tên miền Việt Nam (.com.vn | .net.vn | .biz.vn)
Giá: Liên hệ

*
*
Tên miền theo yêu cầu (.net.vn | .biz.vn)
290.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền theo yêu cầu (.net.vn | .biz.vn)
Tên miền theo yêu cầu (.net.vn | .biz.vn)
Giá: Liên hệ

*
*
Tên miền (.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .info.vn)
200.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền (.org.vn | .gov.vn  | .edu.vn | .info.vn)
Tên miền (.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .info.vn)
Giá: Liên hệ

*
*
Tên miền quốc tế (.com | .net | .org | .info | .biz)
240.000 VNĐ
300.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền quốc tế (.com | .net  | .org | .info | .biz)
Tên miền quốc tế (.com | .net | .org | .info | .biz)
Giá: Liên hệ

*
*
Tên miền quốc tế (.asia)
240.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Free
Đăng Ký
Tên miền quốc tế (.asia)
Tên miền quốc tế (.asia)
Giá: Liên hệ

*
*