Bảng giá email server

Gmail

1.200.000đ/năm
 • Dung lượng 30G
 • 1 Email
 • Gmail / Outlook
 • Chức năng Gmail
 • Hỗ trợ kỷ thuật
Gmail
Gmail
Giá: 1.200.000đ

*
*
Server VN 1
Server VN 1
Giá: 720.000đ

*
*

Server VN 2

1.440.000đ/năm
 • Dung lượng 10G
 • 20 Email
 • Webmail / Outlook
 • Kiểm tra nội dung email nhân viên
 • Hỗ trợ kỷ thuật
Server VN 2
Server VN 2
Giá: 1.440.000đ

*
*

Server VN 3

2.400.000đ/năm
 • Dung lượng 20G
 • 50 Email
 • Webmail / Outlook
 • Kiểm tra nội dung email nhân viên
 • Hỗ trợ kỷ thuật
Server VN 3
Server VN 3
Giá: 2.400.000đ

*
*

Server VN 4

3.960.000đ/năm
 • Dung lượng 50G
 • 100 Email
 • Webmail / Outlook
 • Kiểm tra nội dung email nhân viên
 • Hỗ trợ kỷ thuật
Server VN 4
Server VN 4
Giá: 3.960.000đ

*
*

* Thanh toán 12 tháng giảm 10%

Với nhu cầu email doanh nghiệp cao hơn, không còn muốn sử dụng email chung với hosting, và cũng vì nhu cầu muốn tính bảo mật và tiện ích cao hơn thì giải pháp email sever là lựa chọn tuyệt vời.